Placówka
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Uwagi
Tel. komórkowy
Miejscowość
Klasa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MathRiders moich danych osobowych w celach związanych z rejestracją na zajęcia demonstracyjne z matematyki. Zapoznałe(a)m się z Polityką Prywatności MathRiders, zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej. Jestem świadomy(a), że: - Administratorem przekazanych przez mnie danych osobowych jest placówka do której wysyłam zgłoszenie do udziału w zajęciach demonstracyjnych, a kontakt z nim jest wskazany na stronie internetowej tejże placówki; - Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy; - Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat jednak nie dłużej niż do ukończenia przez zgłaszane dziecko edukacji szkolnej; dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora; - Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; - Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MathRiders moich danych osobowych w celach marketingowych. Jestem poinformowany(a), że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1) Administratorem moich danych osobowych jest placówka do której wysyłam zgłoszenie do udziału w zajęciach, zbierająca dane do bazy marketingowej; 2) Kontakt z Administratorem Danych jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której zostało wysłane zgłoszenie, 3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4) Moje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; 6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7) Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie subskrypcji, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej od MathRiders; 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych, udziału w ankietach; Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych i udziału w ankietach MathRiders;
 
slide_1 slide_2 slide_3

konkursm

 

 

Email:


Temat:


Treść wiadomości:


Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień Cookie w przeglądarce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Akceptuje pliki Cookie na tej witrynie

EU Cookie Directive Module Information